Business Brainstorm

Informatie volgt!

Onze reguliere avonden vinden afwisselend op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag plaats. Achtmaal per jaar ontmoeten we elkaar met een thema als uitgangspunt. Vooraf wordt er gezamenlijk gedineerd. Kom je voor het eerst stellen we het erg op prijs als je je daar ook voor aanmeldt; het vormt een essentieel onderdeel van de netwerkavond. Kosten van het diner zijn altijd voor eigen rekening. Voor het avondprogramma, koffie en thee en een glas achteraf ben je van harte welkom zonder dat daar verdere kosten aan verbonden zijn.

Het thema voor dinsdag 12 maart volgt op een later tijdstip.