Intervisie

Als ondernemer kun je tegen uitdagende situaties aanlopen. Soms puur zakelijk. Soms in de balans tussen werk en privé. Soms ook omdat je als ondernemer even zelf niet meer weet hoe het anders kan en frisse perspectieven zeer welkom zijn. Dan is het behulpzaam om de situatie voor te leggen aan andere ondernemers die hun kennis en ervaring vanuit hun eigen professionele invalshoek met je kunnen delen. Dat is de reden waarom we binnen Entre Femmes-Gooi zijn gestart met intervisie. Ook in 2019/2020 kunnen leden zich daarvoor aanmelden.

Ervaringen

Sinds 2017 hanteren we de methode van Constructief Roddelen. De deelnemers zijn laaiend enthousiast. De veiligheid van de groep (wat binnen de groep gezegd wordt, blijft binnen de groep) en de opbouwende methodiek wordt ervaren als verrijkend en doeltreffend. De deelnemers gaan in de regel met waardevolle, vaak nieuwe, niet zelden onverwachte inzichten naar huis. Onderling ontstaat een vertrouwen waarin ook kwetsbare onderwerpen aan de orde kunnen komen.

Bij deze methode brengt de inbrenger een recente gebeurtenis uit haar professie naar voren die nog niet volledig is uitgewerkt of opgelost. Zij dient zelf betrokken te zijn bij het voorval (incident). De inbrenger moet er naar luisteren hoe de anderen over haar en haar kwestie ‘constructief roddelen’. Zij mag zich niet mengen in het gesprek. Dit gebeurt nadat iedere deelnemer in een vragenronde informatie heeft verzameld naar aanleiding van hetgeen de vraagstelster ingebracht heeft.
De methode is simpel en effectief, en levert voor iedereen wat op. Elke keer is anders. Je bouwt dus niet voort op de kennis van de vorige keer, waardoor een sessie missen geen ramp is.

Deelnemen

De groep komt zeswekelijks bijeen in de periode van september 2019 t/m juni 2020. De groepsgrootte is minimaal 6, maximaal 12 personen. Dag en data worden in overleg bepaald. Je kunt je aanmelden. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Ellen Röling: 06-48957616.
Alleen voor leden.

Aanmelden nieuwsbrief