Intervisie

Als ondernemer kun je tegen uitdagende situaties aanlopen. Soms puur zakelijk. Soms in de balans tussen werk en privé. Soms ook omdat je als ondernemer even zelf niet meer weet hoe het anders kan en frisse perspectieven zeer welkom zijn. Dan is het behulpzaam om de situatie voor te leggen aan andere ondernemers die hun kennis en ervaring vanuit hun eigen professionele invalshoek met je kunnen delen. Dat is de reden waarom we bij EF-Gooi zijn gestart met intervisie. Ook in seizoen 2018/2019 is er een nieuwe groep van start gegaan.

Ervaringen

We hanteren de methode van Constructief Roddelen. In seizoen 2017/2018 is deze vorm van intervisie voor de eerste keer gebruikt. De deelnemers waren laaiend enthousiast. De veiligheid van de groep (wat binnen de groep gezegd wordt, blijft binnen de groep) en de opbouwende methodiek werden ervaren als verrijkend en doeltreffend. De deelnemers gingen in de regel met waardevolle, vaak nieuwe, niet zelden onverwachte inzichten naar huis. Onderling ontstond een vertrouwen waarin ook kwetsbare onderwerpen aan de orde konden komen.

Bij deze methode brengt de inbrenger een recente gebeurtenis uit haar professie naar voren die nog niet volledig is uitgewerkt of opgelost. Zij dient zelf betrokken te zijn bij het voorval (incident). De inbrenger moet er naar luisteren hoe de anderen over haar en haar kwestie ‘constructief roddelen’. Zij mag zich niet mengen in het gesprek. Dit gebeurt nadat iedere deelnemer in een vragenronde informatie heeft verzameld naar aanleiding van hetgeen de vraagstelster ingebracht heeft.
De methode is simpel en effectief, en levert voor iedereen wat op. Elke keer is anders. Je bouwt dus niet voort op de kennis van de vorige keer, waardoor een sessie missen geen ramp is.

Deelnemen

De groep komt maandelijks op een dinsdagavond bijeen in de periode van oktober 2018 t/m juni 2019. De groepsgrootte is minimaal 6, maximaal 12 personen. De data worden in overleg bepaald. Je kunt je aanmelden. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Ellen Röling: 06-48957616.
Alleen voor leden.

Aanmelden nieuwsbrief